სარგებლობის წესები

განვადების განცხადების შევსების დროს მითითებულ ყველა ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს .

ამომწურავი  ინფორმაციის გასაგებად  შებრძანდით კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გვერდზე.