კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Newhorizon.ge გახლავთ ახალი  ინტერნეტ მაღაზია ქართულ ვებ-სივრცეში. ჩვენ გთავაზბოთ სწრაფ, უსაფრთხო და ხარიასხიან მომსახურებას!

Newhorizon.ge-ზე რეგისტრირებული პირი, ან განვადებით პროდუქციის შემძენი პირი, შემდეგში გამოიყენება როგორც "მომხმარებელი"

 

კანონმდებლობა 

Newhorizon.ge-ის მომხმარებელი საიტზე რეგისტრაციისას ავტომატურად მოექცევა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმებისა და რეგულაციების ქვეშ. 

 


საიტზე რეგისტრაცია, თქვენი პროფილი, ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

თუ გსურთ მიიღოთ ჩვენი მომსახურება და ამავდროულად ეთანხმებით საიტის წესებსა და პირობებს, თქვენ უკვე გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდეთ ჩვენს საიტზე. 

 


საიტზე რეგისტრაციის, ასევე შეკვეთის გაკეთების დროს, თუ მონიშნავთ "წავიკითხე წესები და პირობები, ვეთანხმები და მისაღებია ჩემთვის" თქვენ ავტომატურად აცხადებთ თანხმობას რომ შემდგომში Newhorizon.ge და მომხმარებელი, იმოქმედებთ საიტზე მოყვანილი წესების მიხედვით.

 


საკუთარ პროფილს შექმნის (რეგისტრაციის) პროცესში მითითებული ინფორმაციის, სიზუსტეზე პასუხსმგებელია მომხმარებელი და კონიფიდენციალურობა მაქსიმალურად დაცულია Newhorizon.ge-ის მიერ. 

 


საიტზე რეგისტრაციით  მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას მის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ინფორმაცია, Newhorizon.ge -ის მიერ გამოყენებული იყოს სტატისტიკური და ანალიტიკური მიზნით.

 

პროდუქციის აღწერილობა 

Newhorizon.ge მაქსიმალურად ცდილობს სწორი მონაცემები მოგაწოდოთ პროდუქციის შესახებ. ჩვენთან განთავსებული ფეხსაცმლის ნაწილი არ არის ორიგინალი, ჩვენ მომხმარებელს ვთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის რეპლიკა (ორიგინალის ასლი) მოდელებს. ვცდილობთ რაც შეიძლება ზუსტად გადმოგცეთ მონაცემები ფერის და ზომების შესახებ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვაგებთ პასუხს თქვენი მონიტორის მიერ შესაძლო მცირე ცვლილებებს ფერთან დაკავშირებით. პროდუქციის შეძენამდე გთხოვთ გადახედოთ პროდუქტი სშესახებ ყველა ინფორმაციას.

 

ფასები

საიტზე ნაჩვენებია პროდუქტის მთლიანი ფასი/ღირებულება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) .საიტზე მითითებული ფასები მოიცავს ტრანსპორტირების ღირებულებას. 

 

მიწოდება

Newhorizon.geუზრუნველყოფს თქვენი პროდუქციის მოწოდებას 3 ან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საქართველოს ნებისმიერ წერტილში.


იმისთვის რომ მოხდეს ადგილზე მიტანა, მოხმარებელს სრულად უნდა ქონდეს დაფარული პროდუქციის საფასური.

 


განვადებით სარგებლობა

განავდების განაცხადის შევსების დროს მითითებულ ყველა ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი. განვადების განაცხადის შევსების დროს მითითებული ინფორმაციით მომხმარებელს ექმნება იგივე მონაცემების ანგარიში Newhorizon.ge -ს სისტემაში. თქვენი ინფორმაცია იგზავნება Tbc ბანკში განსახილველად დამტკიცების შემთხვევაში, ნივთს მიიღებთ მითითებულ მისმართზე.

 

 newhorizon.ge ვალდებულია მომხმარებლის მიერ გადახდილი თანხა დააბრუნოს იმ შემთხვევაში თუ: 
ა) თანხის გადახდიდან 20 სამუშაო დღის განმავლობაში მომხმარებელს არ მიეწოდა მის მიერ შეძენილი პროდუქტი  
ბ) მიწოდებული პროდუქტი არ ემთხვევა შეძენილს  
გ) შეძენის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა მიწოდებული პროდუქციის ზომებს   
დ) პროდუქტი დაზიანებულია. 
  * დაბრუნების პირობები მოქმედებს პროდუქციის ჩაბარებიდან 1 დღის განმავლობაში. 
თუ მომხმარებელმა შეძენის მომენტში შეცდომით მიუთითა სასურველი პროდუქციის ზომა, newhorizon.ge-ი თანახმაა გადაცვალოს შეძენილი პროდუქტი სასურველ ზომაში იმ შემთხვევაში თუ: 
 
ა) მომხმარებელი დაგვიბრუნებს მას იგივე მდგომარეობაში, როგორი მდგომარეობითაც მიიღო მან. 
ბ) მომხმარებელი საკუთარი ხარჯით გადაიხდის პროდუქციის უკან ტრანსპორტირების საფასურს, და 
გ) შეძენილი მოდელის სასურველი ზომის ფაქტიური ნაშთი ფიქსირდება newhorizon.ge ის ონლაინ მაღაზიაში. 
დ) იმ შემთხვევაში თუ გადასაცვლელი პროდუქციის მოდელის სასურველი ზომის ნაშთი არ იძებნება ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში, მაშინ მომხმარებელს უნარჩუნდება გადახდილი თანხის ლიმიტი და ეძლევა შესაძლებლობა შეიძინოს სხვა სასურველი მოდელი არსებული თანხის (გადახდილი) ლიმიტის ფარგლებში. 
ე) იმ შემთხვევაში თუ გადაცვლილი პროდუქციის ფასი აღემატება შეცდომით შეძენილ პროდუქციის ფასს, მაშინ მომხმარებელი იხდის მხოლოდ მოცემულ სხვაობას, ხოლო თუ გადაცვლილი პროდუქციის ფასი ნაკლებია შეძენილი პროდუქციის ფასზე, არსებული სხვაობა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება. 


newhorizon.ge -   ს ადმინისტრაცია

საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას  newhorizon.ge - ს ადმინისტრაციის მიერ.